Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

Stöd till blivande föräldrar och småbarnsföräldrar

Få rådgivning och stöd i familjesituationer som kan kännas svåra. 

Till oss kan du vända dig om ni behöver hjälp med relationerna i er familj. Ni kanske har svårigheter att samarbeta kring barnen eller har svårt att hitta era roller som föräldrar. Kanske känner du som förälder oro för ditt barn eller ditt föräldraskap. Det kan också handla om att ni har svårt att tala med varandra, missförstår varandra eller tycker olika om det som är viktigt.

Du får råd och stöd i de situationer du upplever som svåra.
Vanliga frågor kan till exempel vara:

  • Ska jag vara bestämd eller ska jag bara lyssna?
  • Är det här beteendet normalt?
  • Hur får jag min 3-åring att lyssna?
  • Hur får jag vår bebis att sova?
  • Vi tycker så olika kring barnuppfostran, hur gör vi?

Gruppverksamhet för föräldrar med spädbarn

Du som behöver extra stöd kan erbjudas att delta i grupp för nyblivna föräldrar. Syftet med gruppen är att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

Gruppen består av fyra till sex spädbarn och deras föräldrar. Vi träffas två förmiddagar i veckan under barnets första levnadsår. Gruppen leds av två familjebehandlare.

Familjecentral

Vid familjecentralen samverkar vi med öppna förskolan, barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen.
Här erbjuder vi stöd till dig som förälder i form av samtal, föräldraträffar med teman om samspel och relationer.
Här kan du läsa mer om familjecentralen.

Vi har sekretess och för inga journaler.
Kontakten med familjeenheterna är kostnadsfri.

Kontakta oss 

Kontaktuppgifter till familjeenheterna

Uppdaterad: