Familjecentral

På Familjecentralerna samverkar fyra olika verksamheter för att erbjuda stöd till dig som ska bli förälder och till dig som redan är förälder

Om familjecentralerna

En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer i kommunen. En verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Den riktar sig till dig som förälder som har barn under 5 år.

På samma plats erbjuds en mängd tjänster av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Verksamheten utformas utifrån besökarnas behov. Familjecentralerna är ett samarbete mellan Uppsala kommuns öppna förskolor, Region Uppsalas mödra- och barnhälsovård samt socialtjänstens råd och stödverksamhet - Familjeenheterna.

Familjecentralerna finns i Gottsunda, Nyby/Heidenstam, Liljefors torg, Sävja, Stenhagen och Flogsta/Ekeby. Målet för verksamheten är att:

  • finnas tillgänglig som nära mötesplats
  • stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
  • skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • erbjuda lättillgängligt stöd
  • vara ett kunskaps- och informationscentrum
  • utveckla god service.

Det här erbjuder de olika delarna inom familjecentralerna

Familjeenheterna inom Råd & Stöd erbjuder stöd till dig om förälder form av samtal och håller i föräldraträffar med teman som handlar om samspel och relationer. Personalen arbetar under sekretess och all kontakt är kostnadsfri.

Öppna förskolan 

Öppna förskolan på familjecentralen är en träffpunkt dit du kan komma och gå som du vill när det är öppet. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. 

Barnmorskemottagningen

Barnmorskemottagningen erbjuder dig hjälp under graviditeten med kontroller och håller träffar för blivande föräldrar. Du kan också bl a få hjälp med graviditetstester och preventivmedel. 

Barnavårdscentralen

Till Barnavårdscentralen kan du vända dig för att förvissa dig om att ditt barn växer som det ska eller med frågor om barnet inte verkar må bra.

Är det här något för dig?

Kontakta oss på familjeenheterna så berättar vi mer.
Här hittar du kontaktuppgifter till familjeenheterna.

Uppdaterad: