Familjecentraler i Uppsala

Det finns sex familjecentraler i Uppsala. De ligger i olika stadsdelar för att finnas nära dig och ditt barn som bor i området. Familjecentralerna fungerar som en mötesplats och för rådgivning till dig som har barn i åldern 0-6 år (upp tills barnet börjar förskoleklass).

På familjecentralerna träffar du andra föräldrar med barn i samma ålder. Här träffar du också människor som har betydelse för ditt barns hälsa och utveckling. Den gemensamma mötespunkten är öppna förskolan.

Till den öppna förskolan kommer vissa dagar och tider sköterskor från mödravårdscentral och barnavårdscentral och familjebehandlare från familjeenheterna. Vilka datum det gäller kan du se på öppna förskolan. Då kan du fråga om dem om råd och även boka tid för enskilda möten med dem i deras egna lokaler om du vill. De kan finnas i samma hus eller på en annan adress i eller nära ditt bostadsområde. Genom att de regelbundet finns närvarande på öppna förskolan kan du enkelt nå dem i frågor som rör dig och ditt barns hälsa och välmående. Under vår och höst ordnar öppna förskolan och de övriga verksamheterna ibland gemensamma babycaféer och föräldraträffar där du kan delta.

Att besöka familjecentralen är kostnadsfritt men bokar du tid till exempel för läkarbesök kan en kostnad tillkomma. På öppna förskolan finns möjlighet att köpa fika till självkostnadspris.

Det här erbjuder de olika verksamheterna inom familjecentralerna

Öppna förskolan är en träffpunkt dit du kan komma och gå som du vill när det är öppet. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig.

Familjeenheterna erbjuder stöd till dig som förälder i form av samtal.

Familjebehandlarna håller även i föräldraträffar med teman som handlar om samspel och relationer. De arbetar under sekretess och all kontakt är kostnadsfri.

Barnmorskemottagningen erbjuder dig hjälp under graviditeten med kontroller och håller träffar för blivande föräldrar. Du kan också få hjälp med graviditetstester och preventivmedel.

Barnhälsovården. Hit kan du vända dig för att förvissa dig om att ditt barn växer som det ska eller med frågor om barnet inte verkar må bra.

Adresser och kontaktuppgifter till familjecentralerna

Ekeby/Flogsta familjecentral

Gottsunda familjecentral

Liljeforstorg familjecentral

Nyby/Heidenstam familjecentral

Stenhagen familjecentral

Sävja familjecentral