Socialt stöd

Gottsunda familjecentral

Tillsammans samarbetar fyra verksamheter kring dig och ditt barns hälsa och välmående. Du kan träffa oss på Gottsunda öppna förskola Kristallen vissa dagar och tider eller besöka våra enskilda verksamheter.

Läs mer om hur familjecentraler fungerar på deras gemensamma webbsida.


Gottsunda öppna förskola Kristallen

Besöksadress: Valthornsvägen 19 D
Uppsala
Telefon: 018-727 60 13, 018-727 63 43
kristallenoppenforskola.uppsala.se

Gottsunda familjeenhet

Besöksadress: Valthornsvägen 1 B
756 50 Uppsala
Mottagningstelefon: 018- 727 61 70
Gottsunda familjeenhet

Gottsunda vårdcentral, mödra- och barnhälsovård

Besöksadress: Gottsunda centrum,
Valthornsvägen 3B, plan 4
756 50 Uppsala
Telefon: 018-611 78 10
Barnmorska Gottsunda vårdcentral
Barnavårdscentral Gottsunda vårdcentral

Uppdaterad: