Socialt stöd

Stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar

Vi erbjuder stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar, till exempel utvecklingsstörning.

Parallellt med att verksamheten Trappan erbjuder barngruppsverksamhet för barn till föräldrar med intellektuella begränsningar erbjuds föräldrarna stöd i gruppverksamhet vid familjeenheten i Gamla Uppsala i samarbete med familjeenheten i Sävja. 

Hjälp med att stärka föräldraförmågan

Gruppverksamheten syftar till att stärka föräldraförmågan genom att:

  • Träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter
  • Ge kunskap om hur förälderns svårigheter påverkar barnen
  • Öka medvetenheten om barnens behov
  • Ge stöd att bryta negativa mönster
  • Ge kunskap om rättigheter.

Här kan du läsa mer om barngruppsverksamhet vid Trappan.

Familjebehandlare
Eva Alm
5 november 2014