Socialt stöd

Hemterapeutstöd i Uppsala

Vardagsproblem blir ibland så många och tuffa att det kan vara svårt att lösa dem själv. Det är lätt att hamna i en ond cirkel som är jobbig att ta sig ur.

För familjer med barn i åldern 0 - 20 år.

Hemterapeuten kan arbeta i din familjs hem när det finns svårigheter och konflikter i vardagen. Syftet är bland annat att skapa fungerande rutiner och få till förbättringar för hela familjen. Vi sätter alltid barnets bästa i fokus.

Vi hjälper Dig/Er

  • att se nya möjligheter
  • med förbättrad kommunikation /konflikthantering
  • att skapa fungerande familjerelationer
  • att skapa struktur i din familjs vardagssituation
  • att uppmuntra, berömma och gränssätta ditt barn

Detta gör vi genom

  • att samarbeta med dig och din familj för förändring i er egen hemmiljö
  • att fokusera på det som fungerar
  • att skapa förtroendefulla relationer för att möjliggöra samarbete
  • att tillsammans med din familj arbeta mot tydliga mål

Vi arbetar under sekretess meh har anmälningsplikt. Kontakten med oss är kostnadsfri. Vi finns till för familjer som bor i Uppsala kommun.

Remiss för hemterapeutstöd

För att få stöd och hjälp av oss krävs en remiss från socialtjänsten, mottagningsenheten IFO barn och unga. Telefon: 018-727 52 30.

Kontakta oss

Familjestödsgruppen

Verksamhetschef Majlis Andersson
018-727 55 04
070-973 67 76
e-post: majlis.andersson@uppsala.se

Samordnare Rode Nyman
073-037 82 98
e-post: rode.nyman@uppsala.se

Besöksadress
Von Bahrs väg 3 A -  hitta hit

Uppdaterad: