Socialt stöd

Hemterapeutstöd i Uppsala

Du och din familj kan få stöd av en hemterapeut från Familjestödsgruppen om ni har många svårigheter och konflikter i vardagen. Stödet ges till familjer med barn i åldern 0–20 år.

Uppdaterad: