Socialt stöd

Mentorn

Mentorskap för ungdomar som har, eller riskerar att hamna, i missbruk av alkohol/droger eller utveckla andra sociala problem.

Vi vänder oss till ungdomar i Uppsala kommun i åldern 13-20 år. Mentorn träffar ungdomar som är aktuella inom socialtjänsten och som har, eller riskerar att hamna, i missbruk av alkohol/droger eller riskerar att utveckla andra sociala problem.

En öppenvårdsinsats

Mentorn är en öppenvårdsinsats som bygger på att stärka det positiva hos ungdomen för att få en fungerande vardag. Tillsammans med ungdomen och nätverket försöker vi hitta en struktur som gör att ungdomen får en nystart och klarar av fortsatt skolgång eller annan sysselsättning.

Remiss till Mentorn

För att få stöd och hjälp av oss krävs en remiss från socialtjänsten, mottagningsenheten IFO barn och unga. Telefon: 018-727 52 30.