Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

... när det handlar om alkohol och narkotika

En ungdom sitter på en skateboard.

Du är inte ensam, många känner igen sig.

Ungdomsteamet

Är du själv orolig för att du befinner dig i riskzonen när det gäller användning av alkohol och narkotika? Är du som förälder orolig för ditt barn?

I ungdomsteamet arbetar socionomer, undersköterskor och legitimerad psykoterapeut som erbjuder samtal och strukturerade behandlingsprogram som kan kombineras med drogkontroll. Vi tar emot ungdomar 13 till och med 20 år och deras föräldrar.
Här kan du läsa mer om Ungdomsteamet

Trappan

Trappan ger stöd till barn och ungdomar i familjer där det finns problem med alkohol, droger, våld, psykisk ohälsa och konfliktfyllda separationer. När det är svårigheter och problem i familjen påverkas alla familjemedlemmar. Trappan finns för barn och ungdomar.
Här kan du läsa mer om Trappan

Testa dina alkohol- och drogvanor

Funderar du eller andra i din omgivning på hur du dricker eller varför du tar droger? Får du kommentarer från andra om dina vanor som får dig att undra över din livsstil?
Här kan du läsa mer om hur du kan testa dina alkohol- och drogvanor

Länkar

Se föreläsningar på Café U-FOLDs videokanal om "Konsten att inte köpa ut till din tonåring" Länk till Café U-FOLDs videokanal.

Surfa lugnt  - ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Länk till webbplats Surfa Lugnt

Så ska det drogförebyggande arbetet i Uppsala län utvecklas 2013-2015
Länk till Uppsala Universitet - U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende

Uppdaterad: