Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

... när det handlar om alkohol och narkotika

En ungdom sitter på en skateboard.

Du är inte ensam, många känner igen sig.

Ungdomsteamet

Är du själv orolig för att du befinner dig i riskzonen när det gäller användning av alkohol och narkotika? Är du som förälder orolig för ditt barn?

I ungdomsteamet arbetar socionomer och undersköterskor som erbjuder samtal och strukturerade behandlingsprogram som kan kombineras med drogkontroll. Vi tar emot ungdomar 13 till och med 20 år och deras föräldrar.
Ungdomsteamet (uppsala.se)

Trappan

Trappan ger stöd till barn och ungdomar i familjer där det finns problem med alkohol, droger, våld, psykisk ohälsa och konfliktfyllda separationer. När det är svårigheter och problem i familjen påverkas alla familjemedlemmar. Trappan finns för barn och ungdomar.
Trappan

Länkar

Surfa lugnt – ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på internet. Surfa Lugnt (surfalugnt.se)

Uppsala Universitet - U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (ufold.uu.se)

Uppdaterad: