Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

...när du behöver någon att prata med

Två händer som håller i en fjäril.

Alla behöver stöd och någon att prata med någon gång i livet. Vi erbjuder samtal om det som bekymrar dig och din familj. Tillsammans försöker vi hitta vägar som leder till förändring.

Familjeenheterna

Känner du oro för ditt barn/ungdom eller för att ni som föräldrar inte kommer överens? Vill du prata med någon om detta är du välkommen att kontakta en familjeenhet.
Information om Familjeenheterna finns på uppsala.se

Trappan

Trappan ger stöd till barn och ungdomar i familjer där det finns problem med alkohol, droger, våld, psykisk ohälsa och konfliktfyllda separationer.När det är svårigheter och problem i familjen påverkas alla familjemedlemmar. Trappan finns för barn och ungdomar. 
Här kan du läsa mer om Trappan

Ungdomscentrum

Ungdomscentrum erbjuder flera olika stödinsatser för ungdomar 13 till och med 20 år och deras föräldrar. Vår målgrupp är ungdomar som befinner sig i, eller i riskzonen för, missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende.
Information om Ungdomscentrum finns på uppsala.se

Uppdaterad: