Socialt stöd

Perrongen

Perrongen arbetar med ungdomar 13-20 år efter beslut av socialsekreterare.

Kvalificerad kontaktperson

På Perrongen får ungdomar en kvalificerad kontaktperson. Perrongen samordnar alla insatser som finns runt ungdomen och arbetar med föräldrastöd/familjesamtal, handledning av kontaktpersonen och med nätverksmöten.

Boendestödjande kontaktperson

PerrongenBo erbjuder boendestödjande kontaktpersoner till ungdomar 18-21 år i kommunens träningslägenheter under en ettårsperiod. PerrongenBo arbetar även med samordning av ungdomens insatser, handledning av kontaktpersonen och nätverksmöten.

Remiss från socialtjänsten 

För att få stöd och hjälp av oss krävs en remiss från socialtjänsten.
Kontakta mottagningsenheten IFO barn och unga
Tel: 018-727 52 30
E-post: UAKIFOmottagningsenheten@uppsala.se