Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

Perrongen

Perrongen arbetar med ungdomar 13-20 år efter beslut av socialsekreterare.

Kvalificerad kontaktperson

På Perrongen får ungdomar en kvalificerad kontaktperson. Perrongen samordnar alla insatser som finns runt ungdomen och arbetar med föräldrastöd/familjesamtal, handledning av kontaktpersonen och med nätverksmöten.

Remiss från socialtjänsten 

För att få stöd och hjälp av oss krävs en remiss från socialtjänsten.
Kontakta mottagningsenheten IFO barn och unga
Tel: 018-727 52 30
E-post: UAKIFOmottagningsenheten@uppsala.se