Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

Stöd till dig som förälder

Bokstavsbrickor som bildar ordet familj.

Det är många föräldrar som behöver stöd. Det spelar ingen roll om du har små barn, stora barn eller mellanbarn.

Familjeenheterna

Känner du oro för ditt barn/ungdom eller för att ni som föräldrar inte kommer överens? Vill du prata med någon om detta är du välkommen att kontakta någon av familjeenheterna.
Här kan du läsa mer om familjeenheterna

COPE föräldrautbildning

Finns för dig som är förälder och som vill ha stöd i föräldraskapet och hitta nya sätt att minska tjat och bråk i familjen.
Här kan du läsa mer om COPE

Föräldrautbildning för tonårsföräldrar

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar - ett riktat föräldrastöd i grupp.
Kursen vänder sig till tonårsföräldrar som känner sig vilsna kring sin ungdom, att de håller på att tappa greppet, inte når fram.
Här kan du läsa mer om föräldrautbildningen för tonårsföräldrar

Funktionell familjeterapi

Funktionell familjeterapi (FFT) är till hjälp för tonårsfamiljer där det finns oro och bekymmer kring tonåringens beteende. FFT-prevention. Hela familjen deltar.
Här kan du läsa mer om funktionell familjeterapi

Trappan

Trappan ger stöd till barn och ungdomar i familjer där det finns problem med alkohol, droger, våld, psykisk ohälsa och konfliktfyllda separationer. När det är svårigheter och problem i familjen påverkas alla familjemedlemmar. Trappan finns för barn och ungdomar.
Här kan du läsa mer om Trappan.

Externa länkar

Se föreläsningar på Café U-FOLDs videokanal om "Konsten att inte köpa ut till din tonåring" Länk till Café U-FOLDs videokanal.

Surfa lugnt  - ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Länk till webbplats Surfa Lugnt

BRIS - Barnens rätt i samhället

Uppdaterad: