Socialt stöd

Alkohol- och drogproblem

Svårt att koncentrera sig i skolan? Tar inte hem kompisar? Häller ut eller har koll på hur mycket föräldern dricker? Tar mycket ansvar hemma?

En ung tjej.Så påverkas barn/ungdomar av föräldrar med missbruk

När en eller båda föräldrarna har problem med droger eller alkohol påverkar det barnen och ungdomarna i familjen. De blir ofta upptagna med att ha koll på om, hur och när föräldern kan tänkas dricka eller ta droger.

Det kan också bli så att de inte vågar ta hem kompisar eller väljer bort kompisarna för att kunna ha koll på sin förälder. Ofta glömmer de bort sig själva och sina egna behov eftersom de är så upptagna med att se till sina föräldrars behov.

Därför är det bra med stöd

Barn och ungdomar som har föräldrar med någon form av missbruksproblem tar ofta ett alldeles för stort ansvar hemma. Att få träffa andra som lever i en liknande situation kan göra att man inte känner sig så ensam och annorlunda.

Det är också bra för barnen och ungdomarna att få fakta kring beroende. Vad händer i kroppen? Varför blir man beroende? Vad kan man göra om någon druckit för mycket eller tagit droger?

Vi på Trappan är vana vid att prata på ett öppet sätt om detta med barn och ungdomar.

Trappan kan hjälpa

På Trappan erbjuder vi grupper för barn/ungdomar, 7-20 år, som har föräldrar som dricker för mycket eller har problem med droger. I gruppen får barnen/ungdomarna träffa andra med liknande erfarenheter.

Under våra gruppträffar pratar, ritar, målar och leker vi utifrån teman som barnen/ungdomarna känner igen sig i. Vi arbetar även med känslor, rättigheter, kunskap och med att hitta sin egen vilja och sina egna behov.

     
 

Visste du att...

... vart femte barn växer upp med missbruk i familjen. 

I en klass på 25 elever är det fem personer.

 
     
     
     
     
     

Trappan – stöd till barn och ungdomar

Kontakta oss

Telefon: 018-727 15 80

E-post: trappan@uppsala.se

Följ oss

Följ oss på Facebook.

Följ oss på Instagram.

Hitta hit

Von Bahrs väg 3 A, Uppsala

Se på karta.

Uppdaterad: