Socialt stöd

Jag arbetar med barn/ungdomar

När kan jag hänvisa till Trappan? Vilka barn och ungdomar stödjer ni? Vad kan barn och ungdomar få för stöd hos er? Måste man gå i grupp för att få stöd på Trappan?

Stöd till barn & ungdomar med anhörigproblematik

Om någon i en familj mår dåligt påverkar det alla. Barn och ungdomar som växer upp i separationer med återkommande konflikt, missbruk, psykisk ohälsa eller våld kan behöva extra stöd för att må bra.

Vi upplever att många barn och ungdomar är fyllda av frågor och funderingar över det som hänt i familjen och kan ha behov av att få träffa någon utomstående för att bearbeta det som hänt. Barn och ungdomar känner sig ofta ensamma om att ha problem i familjen.

Att få möjligheten att träffa andra barn och ungdomar i samma situation ger barnet en känsla av att inte vara ensam.

Gruppverksamhet och enskilda samtal

Trappan har gruppverksamhet till barn mellan 7-20 år då en förälder eller annan vuxen i familjen har missbruk, psykisk ohälsa eller en konfliktfylld separation. Har det förekommit våld i familjen erbjuder vi barnen enskilda samtal.

Biståndsbeslut från socialtjänsten 

Fr o m den 1 jan 2018 krävs biståndsbeslut av Socialtjänsten för att beviljas enskilda samtal för barn som upplevt våld i nära relationer. Kontakta mottagningsenheten IFO barn och unga Tel: 018-727 52 30
E-post: UAKIFOmottagningsenheten@uppsala.se

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi på Trappan arbetar. 

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Trappan – stöd till barn och ungdomar

Kontakta oss

Telefon: 018-727 15 80

E-post: trappan@uppsala.se

Följ oss

Följ oss på Facebook.

Följ oss på Instagram.

Hitta hit

Von Bahrs väg 3 A, Uppsala

Se på karta.

Uppdaterad: