Socialt stöd

Psykisk ohälsa

Svårt att koncentrera sig i skolan? Tar inte hem kompisar? Oro över hur föräldern mår? Tar mycket ansvar hemma?

En ung kille.Så påverkas barn/ungdom av föräldrar med psykisk ohälsa

När en eller båda föräldrarna mår psykiskt dåligt påverkar det barnen/ungdomen. De blir ofta upptagna med att ha koll på hur föräldern mår och tar ett stort ansvar hemma. Många vågar heller inte ta hem kompisar, eller väljer bort kompisarna, för att kunna ha koll på sin förälder.

Barnen/ungdomarna får ofta svårt att se till sina egna behov eftersom de är upptagna med föräldrarnas behov. Det är också vanligt att de oroar sig för att själva bli sjuka.

Därför är det bra med stöd

Psykisk ohälsa är någonting som ofta blir en familjehemlighet och som man inte pratar om. Att få träffa andra barn och ungdomar som lever i en liknande situation kan göra att man inte känner sig så ensam och annorlunda.

Det är även viktigt att få fakta kring psykisk ohälsa och svar på sina frågor. Vi på Trappan är vana vid att prata på ett öppet sätt om detta med barn och ungdomar.

Trappan kan hjälpa

På Trappan erbjuder vi grupper för barn och ungdomar, 7-20 år, som har föräldrar med psykisk ohälsa. Barnen/ungdomarna får träffa andra med liknande erfarenheter.

I gruppen pratar, ritar, målar och leker vi utifrån teman som de känner igen sig i. I gruppen arbetar vi med känslor, rättigheter, kunskap och med att hitta sin egen vilja och sina egna behov.

Uppdaterad: