Socialt stöd

Separation

Svårt att koncentrera sig i skolan? Oro för sina föräldrar när de inte är i närheten? Oro, ängslighet eller ilska vid bytet mellan föräldrarna? Sorg över att inte längre vara en hel familj? Jobbiga känslor när föräldrarna pratar (illa) om varandra? Upptagen med föräldrarnas känslor och behov och glömmer bort sina egna?

En ung tjej.Så påverkas barn/ungdomar av separerade föräldrar

Barn/ungdomar som lever med separerade föräldrar i konflikt tar ofta ett stort ansvar för att det inte ska uppstå fler konflikter. Eftersom barn ofta är mycket lojala med sina föräldrar är det vanligt att de hamnar i kläm mellan sina föräldrar. Om de dessutom tvingas agera budbärare, eller får höra föräldrarna prata illa om varandra, blir situationen ännu svårare.

Det kan också vara slitsamt att flytta mellan två hem och finnas en oro för att föräldrarna ska träffas i olika sammanhang och att det ska bli bråk. Barnen blir ofta bättre på att veta vad föräldrarna vill och behöver än att se till sina egna behov.

Därför är det bra med stöd

Barn och ungdomar som lever med separerade föräldrar i konflikt kan ofta få svårt att veta vad de själva vill och behöver. Att få träffa andra som lever i en liknande situation kan minska känslan av ensamhet och av att vara annorlunda. Även om skilsmässa är vanligt idag har barnen/ungdomarna ofta ingen att prata med om det som är jobbigt då de oftast är mycket lojala med sina föräldrar.

Trappan kan hjälpa

På Trappan erbjuder vi grupper för barn och ungdomar, 7-20 år, med föräldrar som är separerade/skilda och i konflikt. I gruppen får barnen/ungdomarna träffa andra med liknande erfarenheter och prata, rita, måla och leka utifrån teman som de känner igen sig i. I gruppen arbetar vi även med känslor, rättigheter, kunskap och med att hitta sin egen vilja och sina egna behov.

Uppdaterad: