Socialt stöd

Våld

Svårt att koncentrera sig i skolan? Lätt att hamna i bråk med syskon och vänner? Rädd när någon höjer rösten? Drömmer mardrömmar? Tar ansvar för konflikter i familjen? Upptagen med föräldrarnas känslor och behov istället för sina egna?

En ung kille.Så påverkas barn/ungdomar av våld i familjen

När barn eller ungdomar är med om våld i familjen är det en mycket traumatisk händelse, oavsett om en förälder slår, hotar eller kränker den andra föräldern eller om de själva blir utsatta. Barnens/ungdomens känsla av trygghet hotas när våldet sker mellan föräldrarna som ska vara barnets trygghet, och i hemmet som ska vara deras trygga plats.

Hur ett barn reagerar kan vara väldigt olika från person till person. Det är vanligt att de tror att det är deras eget fel och att de försöker förhindra bråk. Vissa kan börja drömma mardrömmar, bli rädda för plötsliga ljud och höjda röster. Andra kan börja kissa på sig igen, få svårt att leka eller få svårigheter med att förstå sina känslor. Det är heller inte ovanligt att det utåt sett inte märks så mycket på barnet, även om det finns många jobbiga känslor och funderingar på insidan.

Oavsett hur barnet reagerar är det viktigt att få prata om det man varit med om, så att det inte leder till andra svårigheter längre fram i livet.

Därför är det bra med stöd

När ett barn eller en ungdom har varit med om våld, hot eller kränkningar i sin familj är det viktigt att få prata om det och på så sätt förstå vad hen har varit med om. Om man inte pratar om det och försöker "glömma" finns det stor risk att det visar sig på andra sätt. Man kan få svårt att förstå sina egna känslor och handlingar. Minnesbilder kan dyka upp och vara svåra att hantera. Man kan också få svårigheter med inse när en situation är farlig och att man behöver söka skydd eller ta hjälp.

Trappan kan hjälpa

På Trappan erbjuder vi en serie samtal för barn mellan 5 och 20 år, där man på olika sätt får prata, rita, måla och leka kring det man varit med om. Vi arbetar med känslor, minnen och olika reaktioner och försöker hjälpa barnet/ungdomen att förstå sig själv och vad hen varit med om. Vi pratar också om vad man kan göra om det händer igen och hur man kan ta hjälp.

Remiss från socialtjänsten 

Från och med 1 jan 2018 krävs biståndsbeslut av Socialtjänsten för att beviljas enskilda samtal för barn som upplevt våld i nära relationer. Kontakta mottagningsenheten IFO barn och unga Telefon: 018-727 52 30 E-post: UAKIFOmottagningsenheten@uppsala.se

Uppdaterad: