Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

Ungdomscentrum

- ett centrum för stöd till ungdomar och föräldrar

Är du ung och vill ha stöd? Är du förälder och orolig för din tonåring?

Tonårstiden är ofta en tuff tid. Vi kan erbjuda dig som är 13 till och med 20 år olika typer av stödinsatser för det som bekymrar dig, vi erbjuder även stöd till föräldrar. Det kan handla om att du har bekymmer med alkohol och droger, att du har det jobbigt i skolan eller hemma, känner dig osäker på dig själv, bråkar med kompisar eller okända, eller annat som gör att du mår dåligt. Vi som tar emot dig på Ungdomscentrum har många års erfarenhet av att träffa ungdomar och deras föräldrar. Här arbetar socionomer, familjebehandlare, behandlingsassistenter och undersköterskor.

Ring till vår mottagningstelefon så hjälper vi dig med dina frågor. Vid telefonrådgivning går det bra att vara anonym.

All kontakt med Ungdomscentrum är kostnadsfri och vi arbetar under sekretess.

Vid behov av längre samtalskontakter, behandlingsprogram och regelbunden provtagning för narkotikaanalys krävs en remiss från socialtjänsten, mottagningsenheten IFO barn och unga, telefon 018-727 52 30