Socialt stöd

Föräldrautbildning för tonårsföräldrar

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

- ett riktat föräldrastöd i grupp

Kursen vänder sig till tonårsföräldrar som känner sig vilsna kring sin ungdom, att de håller på att tappa greppet, inte når fram.

Programmet har utarbetats i samarbete med föräldrar, som vet ”hur det är” och de poängterar att:

  • Det är föräldrar i samma sits som ska prata med varandra
  • Det handlar om en grupp som man kan få stöd från, att man kan både få något samtidigt som man kan lära andra
  • Man som förälder får verktyg i tonårsföräldrarollen
  • Gruppledarna skapar en atmosfär av "stärka och bli styrkt"

Kurser

En föräldrautbildning startade 21 januari 2019. Inget datum är ännu bestämt för nästa utbildning.

Välkommen att kontakta oss med frågor eller för intresseanmälan

Jenny Våhlin 018-727 16 51
e-post: jenny.vahlin@uppsala.se

Pirkko Uusitalo 018-727 15 47
e-post: pirkko.uusitalo@uppsala.se

Alternativt till Ungdomscentrums mottagningstelefon
018-727 15 50

Uppdaterad: