Socialt stöd

Föräldrautbildning för tonårsföräldrar

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

- ett riktat föräldrastöd i grupp

Kursen vänder sig till tonårsföräldrar som känner sig vilsna kring sin ungdom, att de håller på att tappa greppet, inte når fram.

Programmet har utarbetats i samarbete med föräldrar, som vet ”hur det är” och de poängterar att:

  • Det är föräldrar i samma sits som ska prata med varandra
  • Det handlar om en grupp som man kan få stöd från, att man kan både få något samtidigt som man kan lära andra
  • Man som förälder får verktyg i tonårsföräldrarollen
  • Gruppledarna skapar en atmosfär av "stärka och bli styrkt"

Kursstart vårterminen 2019

Vi startar 21 januari och ses nio måndagar kl. 17.30 - 19.15. Uppehåll under sportlovet.

Välkommen att kontakta oss med frågor eller för intresseanmälan

Jenny Våhlin 018-727 16 51
e-post: jenny.vahlin@uppsala.se

Pirkko Uusitalo 018-727 15 47
e-post: pirkko.uusitalo@uppsala.se

Alternativt till Ungdomscentrums mottagningstelefon
018-727 15 50

Uppdaterad: