Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

Funktionell familjeterapi - FFT

- när det är struligt hemma.

"Jag tycker att det har varit bra eftersom du har lyssnat på oss alla och inte tagit parti för någon." - Alexandra 17 år

Är du orolig över hur det fungerar i din familj? Blir det ofta bråk i familjen som handlar om att din tonåring börjat skolka, använda droger, begå brott eller gör annat som påverkar hela familjen negativt?

Vi erbjuder kostnadsfri familjeterapi för familjer med barn i åldern 13 till och med 20 år. Vi träffas och pratar om din familjs situation och alla i familjen får beskriva det som de vill ha hjälp med. Vi jobbar för att göra hela familjen delaktiga i lösningen av det som ni upplever som bekymmer.

Vi erbjuder även en metod, FFT-Cannabis, som vänder sig till familjer där det finns en oro eller kunskap om att tonåringen använder cannabis. I behandlingen ingår att tonåringen lämnar urinprover för droganalys.

Så här går det till

Mötena sker hos oss på Ungdomscentrum. I början träffas vi en gång i veckan, en timme per tillfälle. Sammanlagt brukar det bli 10-15 gånger.

Vi vill få till bra samtal där alla i familjen får göra sin röst hörd och där alla synpunkter och åsikter är lika viktiga för att kunna nå en förändring. Vi pratar om det som fungerar bra i familjen och försöker bygga vidare på det. Alla i familjen ska vara delaktiga i lösningen av det som familjen och ungdomen upplever som bekymmer. Tillsammans sätter vi upp vilka mål familjen vill uppnå och när målen är uppnådda så avslutar vi kontakten.

Vi arbetar under sekretess och kontakten med oss är kostnadsfri.

Remiss från socialtjänsten 

För att få stöd och hjälp av oss krävs en remiss från socialtjänsten i Uppsala kommun.