Socialt stöd

Kontakta Ungdomscentrum

Vi som arbetar på ungdomscentrum är socionomer, familjebehandlare, undersköterskor och behandlingsassistenter.

Kontakta oss

Ungdomscentrums mottagningstelefon
Kungsgatan 57 B, vån 3-4
Enhetschef
Helena Nyberg
Administrativ samordnare
Eva-Britt Widenberg

FFT (Funktionell familjeterapi)

SE UT (Social och emotionell utveckling) fd. ART

Lucy Wincent-Dodd 018-727 15 51 (remissansvarig)
lucy.wincent-dodd@uppsala.se

Aylin Blom 018-727 03 95
aylin.blom@uppsala.se

Helén Brandin 018-727 15 48
helen.brandin@uppsala.se

Niklas Zetterberg 018-727 14 89
niklas.zetterberg@uppsala.se

Torbjörn Jonsson 018-727 15 46
torbjorn.jonsson@uppsala.se

Ungdomscoacher

Sandra Pettersson 018-727 14 03 (samordnare)
sandra.pettersson@uppsala.se

Anna Österman 018-727 15 44
anna.osterman@uppsala.se

Arabo Baghoomian 018-727 15 49
arabo.baghoomian@uppsala.se

Caroline Backlund 018-727 16 43
caroline.backlund@uppsala.se

Daouda Sall 018-727 18 64
daouda.sall2@uppsala.se (obs 2 efter sall)

Johan Åhgren 018-727 15 95
johan.ahgren@uppsala.se

Jonas Flack 018-727 14 73
jonas.flack@uppsala.se

Jonny Gebara 018-727 03 74
jonny.gebara@uppsala.se

Oscar Söderlund 018-727 14 82
oscar.soderlund@uppsala.se

Rebecca Engdahl 018-727 15 92
rebecca.engdahl@uppsala.se

Umran Akay 018-727 23 18
umran.akay@uppsala.se

Beredskapstelefon 018-727 16 54

Ungdomsteamet (vid oro för droger och alkohol)

Aylin Blom 018-727 03 95
aylin.blom@uppsala.se

Cecilia Boivie 018-727 14 30
cecilia.boivi@uppsala.se

Jenny Våhlin 018-727 16 51
jenny.våhlin@uppsala.se

Linnéa Opgenoorth 018-727 27 53
linnea.opgenoorth@uppsala.se

Lucy Wincent-Dodd 018-727 15 51
lucy.wincent-dodd@uppsala.se

Niklas Zetterberg 018-727 14 89
niklas.zetterberg@uppsala.se

Peter Andersson 018-727 27 52
peter.andersson3@uppsala.se

Pirkko Uusitalo 018-727 15 47
pirkko.uusitalo@uppsala.se

Torbjörn Jonsson 018-727 15 46
torbjorn.jonsson@uppsala.se

Victoria Edström Huusko 018-727 15 45
victoria.edstrom-huusko@uppsala.se

Provtagningen

Ungdomstjänst (samordnare)

Uppdaterad: