Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

Kontakta Ungdomscentrum

Vi som arbetar på ungdomscentrum är socionomer, familjebehandlare, undersköterskor och behandlingsassistenter.

Kontakta oss

Ungdomscentrums mottagningstelefon
Kungsgatan 57 B, vån 3-4
Enhetschef
Aylin Blom
Administrativ samordnare
Eva-Britt Widenberg

FFT (Funktionell familjeterapi)

SE UT (Social och emotionell utveckling) före detta ART

Helén Brandin 018-727 15 48
helen.brandin@uppsala.se

Lucy Wincent-Dodd 018-727 15 51
lucy.wincent-dodd@uppsala.se

Maria Back 018-727 14 90
maria.back@uppsala.se

Torbjörn Jonsson 018-727 15 46
torbjorn.jonsson@uppsala.se

Ungdomscoacher

Ulrika Sandelin 018-727 27 53(samordnare)
ulrika.sandelin@uppsala.se

Abbas Faraj 018-727 14 03
abbas.faraj@uppsala.se  

Anna Österman 018-727 15 44
anna.osterman@uppsala.se

Arabo Baghoomian 018-727 15 49
arabo.baghoomian@uppsala.se

Caroline Backlund 018-727 16 43
caroline.backlund@uppsala.se

Jonas Flack 018-727 14 73
jonas.flack@uppsala.se

Jonny Gebara 018-727 03 74
jonny.gebara@uppsala.se

Nehad Sammar 018-727 15 90
nehad.sammar@uppsala.se

Oscar Söderlund 018-727 14 82
oscar.soderlund@uppsala.se

Rebecca Engdahl 018-727 15 92
rebecca.engdahl@uppsala.se

Samir Bouchaoui 018-727 27 52
samir.bouchaoui@uppsala.se

Umran Akay 018-727 23 18
umran.akay@uppsala.se

Beredskapstelefon 018-727 16 54

Ungdomsteamet (vid oro för droger och alkohol)

Cecilia Boivie 018-727 14 30
cecilia.boivi@uppsala.se

Hanna Karlsson 018-727 75 63
hanna.karlsson2@uppsala.se  

Jenny Kallova 018-727 71 76
jenny.kallova@uppsala.se 

Jenny Pettersson 018-727 15 95
jenny.pettersson2@uppsala.se  

Kristina Schweigatz 018-727 15 88
kristina.schweigatz@uppsala.se

Lucy Wincent-Dodd 018-727 15 51
lucy.wincent-dodd@uppsala.se

Maria Back 018-727 14 89
maria.back@uppsala.se

Pirkko Uusitalo 018-727 15 47
pirkko.uusitalo@uppsala.se

Sofia Bucht 018-727 16 51
sofia.bucht@uppsala.se

Torbjörn Jonsson 018-727 15 46
torbjorn.jonsson@uppsala.se

Provtagningen

Ungdomstjänst (samordnare)

Uppdaterad: