Socialt stöd

SE UT - social och emotionell utveckling

Händer det att du blir rädd eller arg och tappar kontrollen? Vill du träna på att till exempel be om hjälp, hantera grupptryck och att koncentrera dig på en sak?

SE UT är ett stöd för dig i åldern 13 till 20 år som behöver hjälp för att förstå och hantera starka känslor och sociala situationer på ett bättre sätt. Målet är att du lättare ska känna igen tankar och känslor som styr dina reaktioner och se vilka följder olika beteenden kan få.

Vi träffar dig en eller två gånger i veckan och längden på vår kontakt kan variera. Vid mötet tränar vi situationer du har upplevt eller kan hamna i. Mellan mötena får du uppgifter att träna på i olika situationer – hemma, i skolan och på fritiden. Vi fokuserar på dig men vill också ha bra och tät kontakt med dina föräldrar.

Det här tränar du på i SE UT

För att lära dig att hantera sociala situationer får du får arbeta med:

  • sociala färdigheter
  • moralfrågor
  • att kontrollera känslor
  • att hantera stress

För att kunna något bra, behöver du träna. Det gäller det mesta, du kommer säkert ihåg hur det var när du skulle lära dig att cykla, simma eller spela instrument. I social färdighetsträning, får du träna dig i att till exempel be om hjälp, hantera grupptryck och sätta upp mål.

Många tycker det känns som att det blir alldeles svart när de blir arga eller rädda. I känslokontrollträning får du steg för steg, lära dig att känna igen starka känslor, hur de känns i kroppen och sätt att hantera känslorna på.

Det finns alltid olika sätt att se på och lösa en situation. I moralträning får du diskutera olika problemsituationer som du som ung kan hamna i. Att se och bli medveten om att olika val av lösning på en situation ger olika konsekvenser.

Metoden för vårt arbete är ART (Aggression Replacement Training). Alla i vårt team är utbildade i metoden.

Remiss från socialtjänsten 

För att få stöd och hjälp av oss krävs en remiss från socialtjänsten.
Kontakta mottagningsenheten IFO barn och unga
Tel: 018-727 52 30
E-post: UAKIFOmottagningsenheten@uppsala.se

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta någon av oss för mer information.

All kontakt är kostnadsfri och vi arbetar under sekretess.

ART-instruktörer

Uppdaterad: