Socialt stöd

Ungdomscoach

Ungdomscoach är en öppenvårdsinsats för dig som är i åldern 13 till och med 20 år och som har det besvärligt i vardagen på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet.

Tillsammans med din ungdomscoach får du hjälp att hitta vägar till en fungerande vardag som till exempel att komma igång med en aktiv fritid, studier eller annan sysselsättning.

Du och din coach träffas flera gånger i veckan. Utifrån behov kan träffarna även ske på kvällar och helger. Via vår beredskapstelefon finns möjlighet att nå någon av oss mellan klockan 17.00 - 22.00 på vardagskvällar.

Coachen har ett nära samarbete med din familj och ditt nätverk.

Ansökan om ungdomscoach

Om du eller dina vårdnadshavare tycker att du behöver stöd i vardagen av en ungdomscoach så kan ni ansöka om det hos socialtjänstens mottagningsenhet för barn och unga eller till din socialsekreterare om du redan har kontakt med socialtjänsten. Insatsen ungdomscoach kan ges efter att socialtjänsten gjort en utredning av din livssituation och där de bedömer att du är i behov av en sådan stödinsats. Telefonnummer till socialtjänstens mottagningsenhet för barn och unga 018-727 52 30.

Om du beviljas kontakt med en ungdomscoach så gör socialtjänsten, ungdomscoachen tillsammans med dig och dina vårdnadshavare en plan för vad målet med insatsen ska vara och hur ni tillsammans ska nå dit. I planen bestäms också hur ofta du ska ha kontakt med ungdomscoachen anpassat utifrån dina behov. Planen beskriver också vad kontakten med ungdomscoachen ska innehålla, till exempel social träning i vardagssituationer, stöd att fullfölja behandlingskontakter, hjälp att komma iväg på dagliga aktiviteter och stöd i skolarbetet. Ett övergripande mål är att ungdomscoachen ska stödja dig till en fungerande vardag.

Kontakta oss

Ungdomscentrums mottagningstelefon
Kungsgatan 57 B, vån 3-4
Samordnare för ungdomscoach
Ulrika Sandelin
Enhetschef
Aylin Blom
Behandlingsassistent
Abbas Faraj
Behandlingsassistent
Anna Österman
Behandlingsassistent
Arabo Baghoomian
Behandlingsassistent
Caroline Backlund
Behandlingsassistent
Jonas Flack
Behandlingsassistent
Jonny Gebara
Behandlingsassistent
Nehad Sammar
Behandlingsassistent
Oscar Söderlund
Behandlingsassistent
Rebecca Engdahl
Behandlingsassistent
Samir Bouchaoui
Behandlingsassistent
Umran Akay
Uppdaterad: