Socialt stöd

Ungdomsteamet

- vid bekymmer kring alkohol och narkotika

Ungdomsteamet träffar dig som är i åldern 13-20 år och dina föräldrar vid oro kopplad till alkohol och narkotika.

Är du själv orolig för att du befinner dig i riskzonen när det gäller användning av alkohol och narkotika? Eller är du som förälder orolig för ditt barn? Ibland är oron mindre specifik och det är flera faktorer som sammantaget skapar oro kring ungdomens situation. Det kan handla om tobaksrökning, skolk, nytt umgänge, konfliktfyllda familjerelationer och liknande.

Ibland kan problematiken vara mer omfattande och ungdomens konsumtion/situation tyda på ett missbruk eller beroende.

Vad vi erbjuder

  • Telefonrådgivning (det går bra att vara anonym)
  • Information om alkohol/droger, dess konsekvenser och beroendeutveckling
  • Utredning och bedömning av missbrukets omfattning enligt strukturerad metod
  • Individuella samtalsprogram
  • Familjesamtal
  • Möjlighet för dig som är mellan 13 till och med 20 år, att lämna bevakade urinprover för narkotikaanalys

Första mötet sker oftast tillsammans med ungdom och föräldrar. Under samtalet får ni information om hur vi arbetar och ni får berätta om er situation. Tillsammans gör vi upp en plan om hur kontakten ska se ut framöver. Kontakten kan variera från ett samtal till en längre samtalsserie. Oftast kombineras samtalen med provtagning för droganalys.

Vi kan skräddarsy en samtalsserie om alkohol och/eller narkotika utifrån ert individuella behov. Det kan vara enskilda samtal eller familjesamtal. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

I ungdomsteamet arbetar socionomer och undersköterskor.

Vi arbetar under sekretess och kontakten med oss är kostnadsfri. För stödkontakter upp till fem samtal krävs ingen remiss.

Vid behov av längre samtalskontakter, behandlingsprogram och regelbunden provtagning för narkotikaanalys krävs en remiss från socialtjänsten, mottagningsenheten IFO barn och unga
Tel: 018-727 52 30
E-post: UAKIFOmottagningsenheten@uppsala.se

Metoder & program

Här kan du läsa om några av de metoder vi använder oss av i behandlingsarbetet.

Addis-ung
Ett alkohol- och diagnosinstrument utformat för ungdomar.

Community Reinforcement Approach, CRA
En manualbaserad behandlingsmetod med tydlig struktur för ungdomar 16-20 år med alkohol- och/eller narkotikaproblem.

Haschavvänjningsprogram, HAP
Ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar som vill sluta röka cannabis.

Motiverande samtal, MI
Motiverande samtal för ungdomar där man vet eller där det finns farhågor att ungdomen missbrukar droger. En möjlighet för ungdomen att börja reflektera och problematisera kring sin situation.

Provtagning för droganalys
En del i stödkontakten mellan ungdomen och ungdomsteamet med syfte att hjälpa ungdomen att inte återfalla i att ta droger.

Testa dina alkohol- och drogvanor
Funderar du eller andra i din omgivning på hur du dricker eller varför du tar droger? Får du kommentarer från andra om dina vanor som får dig att undra över din livsstil?

Kontakta oss

Ungdomscentrums mottagningstelefon
Kungsgatan 57 B, vån 3-4
Enhetschef
Aylin Blom
Familjebehandlare
Cecilia Boivie
Familjebehandlare
Hanna Karlsson
Familjebehandlare
Jenny Kallova
Familjebehandlare
Jenny Pettersson
Familjebehandlare
Kristina Schweigatz
Familjebehandlare
Lucy Wincent-Dodd
Familjebehandlare
Maria Back
Familjebehandlare
Pirkko Uusitalo
Familjebehandlare
Sofia Bucht
Familjebehandlare
Torbjörn Jonsson

Provtagning

Mottagningstelefon provtagningen
Undersköterska
Carina Andersson
Undersköterska
Helén Brandin
Uppdaterad: