Socialt stöd

Kognitiv Integrerad Behandling Barnmisshandel - KIBB

Behandlingsmodellen är manualbaserad KBT behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

På Ungdomscentrum är KIBB avsett för familjer med barn i åldern 12 – 18 år. Mötena sker hos oss på enheten en gång per vecka, ca 90 minuter per tillfälle.
Sammanlagt brukar det bli 16-20 tillfällen. Målet med behandlingen är att
våldet skall upphöra. Vi arbetar under sekretess och behandlingen är
kostnadsfri.

Så här går det till

Behandlingsmodellen bygger på att familjer i öppenvård får behandling i barn respektive föräldragrupp. Barn och föräldrar träffas både var för sig och tillsammans. Varje behandlingstillfälle avslutas gemensamt för integrering och praktik av nya färdigheter och strategier. I KIBB behandlingen träffar alltid två behandlare familjen – en barnbehandlare och en föräldrabehandlare.

KIBB behandlingen bygger på olika tema som visats vara viktiga komponenter i behandlingen.

Exempel på tema i föräldrabehandlingen;

  • Psykoedukation om fysisk misshandel konsekvenser och reaktioner efteråt
  • Föräldrastrategier
  • Om att ta ansvar för våldet
  • Trygghetsplan
  • Om att ta emot barnets traumaberättelse

Exempel på tema i barnbehandlingen;

  • Psykoedukation om fysisk misshandel och reaktioner efteråt
  • Att hjälpa barnet förstå, uttrycka och hantera känslor
  • Traumabearbetning,
  • Trygghetsplan
  • Träna på sociala färdigheter.

Remiss från socialtjänsten

För att få stöd och hjälp av oss krävs en remiss från socialtjänsten i Uppsala kommun.

Kontakta Ungdomscentrum

Ungdomscentrums mottagningstelefon
Kungsgatan 57 B, vån 3-4
Familjebehandlare
Jenny Våhlin
Familjebehandlare
Pirkko Uusitalo
Uppdaterad: