Socialt stöd

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som ungdomar kan dömas till när ett brott begåtts. Det innebär att utföra oavlönat arbete på sin fritid.

Domstolen kan döma en ungdom mellan 15 och 21 år till påföljden ungdomstjänst. Det innebär i huvudsak att ungdomen ska utföra oavlönat arbete på sin fritid, det vill säga kvällar, helger och lov.

Domen kan vara mellan 20 och 150 timmar. När en ungdom dömts upprättas en arbetsplan för ungdomstjänstens utförande och en handledare utses.

Ungdomstjänst ska ha en pedagogisk, gränssättande och vägledande funktion. Det kan vara samtal om brottet, dess orsak och konsekvenser. Även medlingsmöte och andra individuellt anpassade inslag kan ingå.

Arbetsplatser för ungdomstjänst kan vara ideella organisationer, föreningar, kyrkliga samfund, privata och kommunala verksamheter.

När ungdomen fullgjort sin ungdomstjänst hålls ett avslutande möte med handledare, ungdom och samordnare, där arbetsperioden utvärderas.

Misskötsamhet återrapporteras till åklagaren som kan besluta om ny rättegång.

Kan du erbjuda en plats för en ungdom i ungdomstjänst?

Arbetsplatsen - navet i ungdomstjänst

Varje år gör cirka 50 - 60 ungdomar ungdomstjänst här i Uppsala. Det kan till exempel vara i kommunala och privata verksamheter, i föreningar eller ideella organisationer.

Ungdomstjänst har genom åren visat sig vara en pedagogisk och bra påföljd för ungdomar. Det tycker inte minst ungdomarna själva.

En viktig faktor för bra resultat är möjligheten att matcha "rätt" ungdom med "rätt" arbetsplats. Det förutsätter en god tillgång på varierade och bra arbetsplatser. Många av våra arbetsplatser har varit engagerade ända sedan ungdomstjänsten infördes 1999. De har upplevt det roligt och meningsfullt att vara delaktig i arbetet med att hjälpa ungdomarna vidare mot en bra vuxentillvaro.

Vad krävs?

Lämpliga arbetsuppgifter och en intresserad handledare. Allt praktiskt i övrigt tar jag som samordnare hand om. Det kan vara information och stöd till handledare, försäkringsfrågor, nödvändiga kontakter med ungdomen, blanketter och rapporter.

Samordnare av ungdomstjänst i Uppsala kommun

Behandlingsassistent
Jonas Flack

Kontakta oss

Ungdomscentrums mottagningstelefon
Kungsgatan 57 B, vån 3-4
Enhetschef
Aylin Blom
Uppdaterad: