Socialt stöd

Uppsala ungdomsjour

Uppsala ungdomsjour samarbetar med skolor, fritidsgårdar och med polisen för att göra Uppsala tryggare för barn och ungdomar.

Uppsala ungdomsjour består av erfarna socionomer och behandlingsassistenter som arbetar för att förhindra och minimera brott, droganvändning och riskbeteenden bland ungdomar.

Läs om Uppsala ungdomsjour på uppsala.se