Socialt stöd

Uppsala ungdomsjour

Uppsala ungdomsjour samarbetar med skolor, fritidsgårdar och med polisen för att göra Uppsala tryggare för barn och ungdomar. Tillsammans har vi lång erfarenhet av att jobba med barn, unga och familjer inom bland annat skolor, fritidsgårdar, socialtjänsten och behandlingshem. Vi är socionomer och behandlingsassistenter och vårt mål är att förhindra och minimera brott, droganvändning och riskbeteenden bland ungdomar.

Vi är där ungdomarna är

Vi har flera olika delar i vår verksamhet. En stor del är att skapa kontakt och bygga relationer till föräldrar, ungdomar och professionella i ungdomarnas närhet. Det innebär att vi har ett brett kontaktnät och nära samarbete med högstadieskolor, fritidsgårdar och andra aktörer som kommer i kontakt med ungdomar. För att skapa kontakt med ungdomar besöker vi dagligen platser och verksamheter där de unga är. Uppsala ungdomsjour har personer på plats i flera prioriterade områden, men vi är tillgängliga för hela Uppsala kommun.

Verksamheter inom Uppsala ungdomsjour

Avhopparverksamhet, SIG – sociala insatsgrupper, en arbetsmetod för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott.
Stödcentrum för unga brottsutsatta. 
Medlingsverksamhet för hjälp att komma vidare efter brott eller konflikt.
SSPF - samverkansgrupper för skola, socialtjänst, polis, fritid för att identifiera unga i riskzon samt områdesarbete.
EU-grupp, uppsökande arbete bland unga socialt utsatta EU-medborgare.
Kuratorer på Uppsalas fyra Ungdomsmottagningar City, Sävja, Flogsta & Gottsunda, erbjuder samtalsstöd.

När det finns oro

När en förälder, lärare eller någon annan nära ungdomar hör av sig och är orolig för en enskild ung person eller en grupp finns det flera insatser vi kan göra.

Individuell hjälp

Det vanligaste är att vi tillsammans med skolan, socialtjänsten och polisen träffar ungdomen och vårdnadshavaren. Tillsammans kan vi erbjuda stöd för att bryta en negativ utveckling.

Möte med föräldrar

Ibland finns det oro för en hel grupp med ungdomar kring exempelvis droger, kriminalitet och gängbildning. Då bjuder vi in till ett möte med föräldrarna, ofta i samarbete med en skola eller en fritidsgård. Tillsammans identifierar vi problemen och skapar lösningar.

Närvaro av vuxna

Det finns olika typer av närvaro. När det är större evenemang eller storhelger som valborg, skolavslutning eller festivaler samordnar vi sociala insatser ihop med bl.a. nattvandrarföreningar och volontärer. Vi finns även som socialarbetare ute på fältet i Uppsala. Andra gånger handlar närvaro om att delta i aktiviteter på skolor och föräldramöten. Unga behöver fler vuxna omkring sig som kan skapa trygghet och förtroende.

Se informationsfilm om Uppsala ungdomsjour

Läs mer om samverkan mellan kommun och polis på uppsala.se.

Kontakta Uppsala ungdomsjour

Vår gemensamma telefon 072-593 63 98. Vi hänvisar dig till rätt område när du ringer.

E-postadress: uppsalaungdomsjour@uppsala.se