Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

Medling - ett möte med möjligheter

- en hjälp att komma vidare efter brott eller konflikt

"Det kändes bra att träffas i medling, för då fick man chansen att prata om hur man kände. Det kändes otroligt lättande." Alex, 16 år

Vad är medling? 

Medling är ett möte efter en brottshändelse eller konflikt mellan de som varit inblandade. 

Medling ger dig möjligheten att få prata med den andre om vad du har upplevt och hur du känner dig. Det är ni själva som styr samtalet och bestämmer vem eller vilka som ska vara med.

Samtalet kan handla om saker som har betydelse för dig, till exempel frågor kring brottshändelsen eller om konflikten mellan er. Ni kan också prata om hur ni vill förhålla er till varandra i framtiden.

Medlare stödjer dig i samtalet

Medlaren är där för att stödja dig i samtalet. Vi träffar dig i förväg för att prata igenom vad medling är för någonting och dina funderingar. Vi finns sedan med under medlingsmötet med den andre och vi har möjlighet att prata enskilt med dig efter mötet.

Medlaren ser till att samtalet går till på ett så bra sätt som möjligt och att du får utrymme för det du vill säga och ger dig en bättre möjlighet till att bli hörd.

Medlingsmöte är alltid frivilligt och ersätter inte åtal eller rättegång.

Vad kan medling innebära för dig?

  • Du kan bearbeta händelsen mer
  • Du kan känna dig starkare
  • Du kan få svar på frågor
  • Du kan ta ansvar för det som hänt
  • Du kan få veta hur den/ de andra upplevt det som hänt
  • Du kan visa att du tar ansvar och möjlighet att säga förlåt
  • Du kan reparera skada i relationen och annan uppkommen skada.

"Det var jobbigt innan, men efteråt blev det som en lättnad. Jag skulle verkligen rekommendera medling till andra" Anna, 20 år

Första steget

Du kan ta kontakt med oss på telefon eller via e-post, så bokar vi ett enskilt möte. Du får mer information om vad medling kan innebära för dig så att du själv kan avgöra om du vill delta i medling.

"Jag träffade först medlaren, i ett förmöte. Vi pratade om hur det går till i en medling och de gav mig tid att ställa frågor. Det var skönt att få bestämma själv om jag ville vara med eller inte". Kim, 15 år

Medlaren arbetar under sekretess och all kontakt är kostnadsfri.

Kontakta oss

Medlare
Mikaela Eriksson
Enhetschef
Hilde Wiberg
Uppsala ungdomsjour - enhetstelefon
Kungsgatan 57 B, vån 3
Uppdaterad: