Socialt stöd

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Det är vanligt att känna som du gör

Många ungdomar utsätts för brott. Att drabbas av en sådan händelse kan påverka människor på olika sätt. Det är vanligt att känna sig arg, rädd och ledsen. Man kan få svårt att äta, sova och koncentrera sig. Ofta dyker det upp frågor som: Varför just jag? Vad händer om jag gör en polisanmälan? Hur går en rättegång till? Då kan man behöva någon att prata med.

Stödcentrum för unga brottsutsatta vänder sig till ungdomar i åldern 10-21 år som blivit utsatta för brott som till exempel personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredande. Även du som blivit vittne till ett brott, eller du som är förälder till en ungdom som blivit utsatt för brott, kan få stöd och hjälp.

Vad vi kan erbjuda

  • Stödsamtal - Hjälp att bearbeta händelsen och att hantera känslor och reaktioner efteråt.
  • Praktisk hjälp - I kontakten med polis, åklagare, försäkringsbolag och andra instanser
  • Rådgivning - Till exempel hur man gör för att få ut ett skadestånd
  • Rättegångsstöd - Hjälp att förbereda dig inför en eventuell rättegång
  • Föräldrastöd - Råd och stöd till föräldrar som önskar det
  • Stödgrupp för föräldrar - Stödgrupp för föräldrar som önskar det

Vi arbetar under sekretess och kontakten är kostnadsfri. Brottet behöver inte vara polisanmält.

Ny stödgrupp för vårdnadshavare med start 1 mars 2022

Den 1 mars startar Stödcentrum en ny stödgrupp som riktar sig till dig som förälder eller vårdnadshavare som har ett barn som blivit utsatt för brott eller bevittnat ett brott.

I stödgruppen får du som förälder möjlighet att prata om ditt mående, och vi ger också stöd i hur du kan hjälpa ditt barn. Vi som håller i gruppen är kuratorer.

Tid: Tisdagar klockan 18-20 med start 1 mars.

Plats: Kungsgatan 57 B

Anmälan till: stodcentrum@uppsala.se