Ett barn och en kvinna håller varandra i handen. Foto: Uppsala kommun

Stödfamilj och kontaktfamilj

En stöd- eller kontaktfamilj kan hjälpa föräldrar till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning att få avlastning i vardagen.

Stödfamilj och kontaktfamilj är ett sätt för ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning att vidga kontaktnätet utanför den egna familjen, träna nya sociala relationer och få miljöombyte.

Stabil och trygg relation

För barn och ungdomar är vistelsen ett viktigt inslag i vardagen. De får ha en extra familj att känna trygghet hos, att bygga upp tilltro tar tid. Både barnet, barnets familj och stödfamiljen behöver utrymme för att lära känna varandra och bygga upp en stabil och trygg relation. Ofta pågår insatsen under flera år.

Vistelsetid utifrån behov

Vistelsetiden varierar utifrån behov, den kan ges som en regelbunden insats eller som en lösning i akuta situationer.

Är du intresserad av att bli stöd- eller kontaktfamilj till barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Här hittar du information om hur du kan bli stödfamilj.

Handledning och stöd i uppdrag

Stöd- och kontaktfamiljerna får stöd i sitt uppdrag och erbjuds vid behov fortbildning eller handledning.

Kontakta oss