En familj äter middag.

Bli stödfamilj

Vi söker familjer som kan ta emot ett barn/ungdom med funktionsnedsättning några dagar i månaden.

Du som lever i en trygg och stabil livssituation – i familj eller ensamstående – kan bli stödfamilj. Olika familjer behövs, eftersom alla barn är olika. 

Är du intresserad? Fyll i intresseformuläret nedan »

Att vara stödfamilj innebär att ha engagemang och utrymme för en bonusfamiljemedlem, att lära känna ett barn eller en ungdom och få följa hen under några år. Barnen bor i Uppsala kommun men stödfamiljen behöver inte göra det.

Vistelsen kan variera från en helg per månad till varannan vecka, beroende på behov. Vi rekryterar nya stödfamiljer utifrån barnets och barnets familjs behov och önskemål. All rekrytering sker i nära samarbete med barnets familj.

För insatsen utgår arvode och ersättning för omkostnader.

Är du intresserad?

Fyll i intresseformuläret. Det går också bra att kontakta oss via e-post eller telefon om du undrar något. 

Intresseformulär Stödfamilj

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna administrera intresseanmälningar för rekrytering av arvoderat uppdrag som stödfamilj eller kontaktfamilj. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi lagrar informationen som längst 6 månader efter att de har lämnats in.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Handläggare
Camilla Åkesdotter
5 juni 2018