Ansök om trygghetslarm

Här hittar du information om trygghetslarm och om hur du ansöker.

För att få trygghetslarm behöver du ett beslut från en biståndshandläggare. Du ska även vara bosatt i Uppsala kommun, samt ha ett fast telefonabonnemang - helst ett vanligt analogt abonnemang. 

I de fall trygghetstelefon inte kan installeras eller fast telefoni saknas erbjuder Uppsala kommun GSM-trygghetslarm. Du är välkommen att kontakta larminstallatörerna för mer information.

Hemvården är de som kommer till dig när du larmar, därför måste de ha nyckel eller nycklar till din bostad. Nyckeln eller nycklarna kvitteras av hemvården vid det första hembesöket. Har du privat utförare lämnar du två nycklar. Den privata utföraren behåller då den ena nyckel och lämnar den andra till Uppsala kommuns natthemvård som har ansvar för all hemvård i kommunen mellan 22.00 och 07.00. Nyckeln eller nycklarna förvaras i ett låst nyckelskåp hos hemvården.

Ansök om trygghetslarm

Du som behöver trygghetslarm kan ansöka om det hos kommunens biståndshandläggare. Du kommer i kontakt med dem genom Seniorguide Uppsala, telefon 018-727 65 00, e-postadress seniorguide@uppsala.se

Avgifter och kostnader

Avgiften för trygghetslarmet är inkomstbaserad och kostar max 209 kronor för påbörjad månad. Väntetiden för att få larmet installerat är fem vardagar. Inom tre dagar efter att du fått beslut om trygghetslarm kontaktar hemvården dig för ett hembesök. Inom två dagar efter hembesöket kontaktar larminstallatörerna dig för att bestämma en tid för installation av larmet.

Kontakta oss

Trygghetsjouren (dygnet runt):

018-727 51 70

Uppdaterad: