Bra att veta om larmet

Här hittar du viktig information om hur ditt trygghetslarm fungerar. 

Larmet fungerar bara i din bostad

När vi installerar larmet så kontrollerar vi larmklockans räckvidd för att se till att larmet fungerar i just din bostad.

Klockan är vattentät

Ha alltid larmklockan på dig, den är vattentät så du kan ha den på dig när du badar eller duschar.

Kontrollera trygghetslarmet

Det är bra om du själv kontrollerar trygghetslarmet en gång i månaden - det gör du enkelt genom att trycka på larmklockan. Vänta på att Trygghetsjouren svarar och meddela då att du provlarmar.

Larmet har ett inbyggt batteri

Batteriet fungerar i ungefär 70 timmar vid strömavbrott.

Automatiskt tyst provlarm

En gång per dygn skickas ett automatiskt provlarm från ditt larm till Trygghetsjouren. Lampan på enheten blinkar då upp till en halv minut, men annars märks inte provlarmet av hemma hos dig.

Platsen för trygghetslarmet

När larmet installeras så väljs den bästa platsen för larmet. Om du behöver flytta larmet till en annan plats måste du kontakta Trygghetsjouren. Se till att sladdarna alltid sitter i apparaten och i väggkontakten - ställ/lägg inget ovanpå larmet.

Om du ska flytta

Kontakta alltid Trygghetsjouren i god tid om du ska flytta så att vi hinner installera trygghetslarmet i den nya bostaden innan du flyttar in.

Om du byter dörr eller lås

Kontakta Trygghetsjouren eller hemvården direkt om dörr eller lås ska bytas ut i din bostad, så att hemvården kan kvittera ut en ny nyckel eller nycklar.

Annan teknisk utrustning kan störa

Bärbara telefoner och internetuppkoppling via modem kan störa larmsamtalet. Upplever du störningar av funktionen av trygghetslarmet, kontakta Trygghetsjouren.

Byte av telefonoperatör

Trygghetsjouren kan inte garantera att ditt trygghetslarm fungerar fullt ut när det ansluts till andra telefonnät (till exempel IP-telefoni) än det analoga telefonnätet. I det analoga nätet fungerar ditt trygghetslarm även vid ett strömavbrott, du får kontakt med Trygghetsjouren om du larmar. Kontakta gärna larminstallatörerna för mer information.

Tala om när du reser bort

Om du reser bort eller hamnar på sjukhus är det viktigt att du meddelar det till hemvården eller Trygghetsjouren. Låt alltid sladdarna till trygghetslarmet vara kvar i vägguttagen eftersom larmet behöver ström för att fungera. Tänk på att provlarma larmet när du kommer hem igen.

Återlämning av trygghetslarm

När du inte längre behöver trygghetslarmet ska du så snart som möjligt lämna tillbaka det till hemvården. När du lämnar tillbaka trygghetslarmet med larmklockan får du tillbaka dina nycklar. Hyran för trygghetslarmet får du betala en månad till efter den dagen du lämnar tillbaka det. Om du inte lämnar tillbaka trygghetslarmet eller om du råkar ha sönder larmet eller larmklockan blir du ersättningsskyldig.

Att överlåta larmet

Trygghetslarmet kan du överlåta till någon som bor i samma hushåll. Kontakta Seniorguide Uppsala, telefon 018-727 65 00, e-postadress seniorguide@uppsala.se då ett biståndsbeslut behövs för den som vill ta över larmet.

Kontakta oss

Trygghetsjouren (dygnet runt):

018-727 51 70

Uppdaterad: