Installation av larmet

Trygghetsjourens larminstallatörer ansvarar för att installera och serva trygghetslarmet. När det är dags att installera larmet kontaktar vi dig och kommer överens om en tid som passar. Vi kopplar in trygghetslarmets basenhet och en larmklocka kopplas till den.

Innan vi installerar trygghetslarmet kommer personal från hemvården på ett hembesök, de skriver ner de uppgifter som du tycker är viktiga för hemvården att veta när du larmar. De kvitterar även ut en nyckel eller nycklar till din bostad, nyckeln behövs för att hemvården ska komma in när du larmar. Har du privat utförare lämnar du två nycklar. Den privata utföraren behåller då den ena nyckel och lämnar den andra till Uppsala kommuns natthemvård som har ansvar för all hemvård i kommunen mellan 22.00 och 07.00. Nyckeln eller nycklarna förvaras i ett låst nyckelskåp hos hemvården

När trygghetslarmet installerats skriver vi ett hyresavtal. Avgiften för trygghetslarmet är inkomstbaserad och kostar max 209 kronor per månad. För varje gång du larmar tillkommer en kostnad som motsvarar en telefonmarkering, den kostnaden betalar du via din telefonräkning.

Kontakta oss

Trygghetsjouren (dygnet runt):

018-727 51 70

Larmsamordnare (vardagar 09-16)

018-727 65 28

Uppdaterad: