Anhörigvård

Anhöriganställning

I enstaka fall, vid särskilda omständigheter, kan en anhörig anställas för att ge vård och stöd till den som är gammal, sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det innebär att du som anhörig eller som på annat sätt står nära personen anställs av oss.

Vissa kriterier måste vara uppfyllda

För att få en anhöriganställning måste du vara anhörig till den person det gäller och även uppfylla de kriterier som står här nedan:

  • Både den som ska få stöd och du som anhörig ska vilja ansöka om att anhöriganställning ska gälla.
  • Den som får stöd ska ha behov av personlig omvårdnad.
  • Han eller hon ska ha ett särskilt behov av kontinuitet i sin omvårdnad.
  • Han eller hon ska ha särskilda skäl som inte kan tillgodoses av någon utförare inom valfrihetssystemet för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Stöd i medicinska frågor och träning

Som anhöriganställd till en närstående som behöver medicinsk vård eller träningsprogram kan du få instruktioner och stöd av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut. Vi har även tolkar som kan ge stöd.

Ansök om anhöriganställning

Ansökan lämnas till kommunens biståndshandläggare, som beslutar om anhöriganställning.

Se kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare på uppsala.se.

Kontakt

Noah Hamad
E-post: noah.hamad@uppsala.se
Telefon: 018-727 51 42

Uppdaterad: