För unga vuxna

Boendestödsteamet för unga vuxna är särskilt riktat till dig som är vuxen men under 25 år och har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Boendestödet är ett kvalificerat vardagsstöd som inte är avgränsat till bostaden. Syftet med stödet är att upprätthålla och utveckla dina färdigheter och förmågor för att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Stödets innehåll och omfattning utgår från dina behov.

Boendestöd ansöks hos biståndshandläggare: Kontakta biståndshandläggare

Kontakta oss

Verksamhetschef
Lena Borg
27 mars 2017