För vuxna

Boendestödsteamet för vuxna är riktat till dig som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är över 24 år.

Boendestödet är ett vardagsstöd som inte är avgränsat till bostaden. Att du träffar samma boendestödjare och därigenom får kontinuitet och trygghet är viktigt.

Syftet med stödet är att upprätthålla och utveckla dina färdigheter och förmågor för att kunna leva så självständigt som möjligt. Stödets innehåll och omfattning utgår från dina behov.

Boendestöd ansöks hos biståndshandläggare: Kontakta biståndshandläggare

Kontakta oss

Verksamhetschef
Lena Borg
27 mars 2017