Boendestödet: Kom vidare

Kom vidare är ett boendestöd för personer med emotionell instabil personlighetsstörning, ibland även kallat borderline.

För närvarande arbetar tre personer i teamet, vilket ger en hög kontinuitet för de personer som är i behov av stöd. Boendestödjarna har hela Uppsala kommun som arbetsfält. Vi har ett väl utvecklat samarbete med Region Uppsalas psykiatri.

Syftet är att ge en ökad livskvalitet, att minska behovet av slutenvård, av behandlingshem och bostad med särskild service, samt att hitta samverkansmodeller mellan Uppsala kommun och Region Uppsala.

Ansökan kan göras hos kommunens specialiserade biståndshandläggare: Kontakta biståndshandläggare

Kontakta oss

Verksamhetschef
Helene Joelsson
10 augusti 2017