Hemvård

Vi är certifierade

Uppsala kommun Hemvård är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Alla våra verksamheter ingår i vår certifiering och all personal utbildas i kvalitetsledningssystemet.

Uppdaterad: