Vårdhund

Våra vårdhundar arbetar tillsammans med sina förare i flera av våra verksamheter. Här motiverar, tränar och stöttar de både unga och gamla.

Vårdhundarna stöttar vuxna som behöver komma över ett psykologiskt hinder, som att åka buss. De ger närhet och stillhet åt utåtagerande barn. De lockar tonåringar som länge isolerat sig att vilja delta i aktiviteter i grupp. De tränar minne, balans och rörlighet tillsammans med äldre.

Experter på bemötande

Våra vårdhundar är experter på bemötande. De skapar härlig social gemenskap och ger stöd på ett sätt som människor inte klarar på samma självklara vis. De ger människor i behov av motivation något att se fram emot.

Vårdhund på remiss

Träning med vårdhund remitteras av sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut på ditt boende. Du får sedan ett individuellt utarbetat program efter just dina behov.

Träningen genomförs antingen i en träningslokal eller i din egen lägenhet tillsammans med vårdhunden och vårdhundsföraren.

Specialutbildade med stabilt psyke

Alla våra hundar är specialutbildade och diplomerade vårdhundar. De har valts ut tack vare sitt stabila psyke, sitt driv att träna och sin sociala förmåga. Hundarna har olika karaktär och vårdhundsföraren väljer hund utifrån varje uppgift och vem eller vilka personer uppdraget gäller.

hela gänget rollator_BC84.jpg
Från vänster: Daisy, Sally, Billie, Texas, Gus, på golvet ligger Alice. 

Arbetar i flera verksamheter

Vårdhundarna arbetar tillsammans med sina vårdhundsförare i flera av våra verksamheter. De finns exempelvis inom assistans, socialpsykiatrin och på våra äldreboenden.

Studie kring vårdhundar

Sommaren 2017 kom den första studien i Sverige om samarbetet mellan vårdhund, vårdhundsförare och arbetsterapeut.

Läs mer om studien.

Kontakt och mer information

Om du vill veta mer om vårdhundarna är du välkommen att kontakta Ann-Sofie Sundman.

Telefon: 018-727 68 27
E-post: ann-sofie.sundman@uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vårdhund