Studie kring vårdhundar

Sommaren 2017 kom den första studien i Sverige, kanske i världen, om samarbetet mellan vårdhund, vårdhundsförare och arbetsterapeut.

Studien ingår i en magisterexamen vid Luleå tekniska universitet och författaren har arbetat som arbetsterapeut vid Svartbäcksgårdens korttidsvård under studietiden.

I studien framgår det hur vårdhunden fungerar som ett nytt arbetsredskap för arbetsterapeuter att skapa motivation för träning. Med hjälp av vårdhunden når de en kontakt med personer som inte vill eller vågar träna på ett sätt som är svårt för människan att skapa.

Studien visar också att vårdhunden fungerar som arbetsredskap på många olika sätt och kan ge så mångsidig träning. Vårdhunden används av arbetsterapeuter även inom palliativ vård, vård vid livets slut. Den kan ge närhet och tröst på ett sätt som personal inte kan.

Läs studien "Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användande av hundassisterad intervention för äldre personer ".

Uppdaterad: