Daglig verksamhet

Musik Med Mera

Sjung och skapa på Musik med mera!

Musikmm.PNGDet här arbetar vi med

  • På Musik Med Mera arbetar vi med musikaliskt uttryck och sång, främst i grupp.
  • Vi anordnar Musikcafé en gång varje månad där vi bjuder in andra verksamheter och anhöriga till att vara publik.
  • Vi har även möjlighet att uppträda på andra platser och det bestämmer vi tillsammans i gruppen. 
  • Utöver musik arbetar vi ibland med andra skapande aktiviteter.

Vi erbjuder även andra verksamheter att komma att komma till oss varje fredag och delta i öppet musikhus för att flera ska kunna få ta del av glädjen i att arbeta med musik och stå på scen.

Vi arbetar med delaktighet på alla nivåer och deltagarnas önskemål styr verksamhetens inriktning.Vi är en stor grupp och den sociala samvaron är en del av verksamheten.

Här finns arbetshandledare och musikalisk ledare som leder och ger stöd individuellt och i grupp.

Arbetstider

Måndag–fredag 7.30-16.00, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vår arbetsplats

Vi har en stor lokal med öppen planlösning. Två musikrum finns i lokalen, ett stort där vi tillsammans har musik i grupp samt ett mindre där det finns möjlighet för mindre grupper att skapa och spela in musik tillsammans.

Det finns även utrymmen med soffor och fåtöljer för att umgås och titta på film. Vi tar med oss egna matlådor som vi äter tillsammans under lunchen. Det finns även möjlighet att gå till närliggande affär eller restauranger för att köpa sin mat.

Adress: Kålsängsgränd 10A, Uppsala

Telefon: 018-727 71 53, 0725- 82 88 76

Så får du jobb inom daglig verksamhet

Uppdaterad: