Korttidsboende

Åriket

Åriket erbjuder korttidsvistelse för barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Vi håller till i en villa i området Norby. Här finns plats för fyra barn och ungdomar. Vistelsetiden varierar mellan 2 och 14 dygn per månad utifrån beslut från biståndshandläggare.

Aktiviteter

Vi har stora aktivitetsytor. Här finns många specialredskap som stödjer barnens hälsa, motorik och utveckling:

  • Akka-plattan ger barnen möjlighet att själva åka runt och utforska rummen trots sina rörelsehinder.
  • Vår röda "Hopp och lek" stärker benen då den simulerar hopp och lek vilket kan minska risken för benskörhet.
  • Vita rummet ger sinnesupplevelser genom ljus, musik och doft eller stillhet och vila. 

Vi har också nära till skog, fina promenadstråk och lekplatser.

Ansök hos biståndshandläggare

För att få korttidsvistelse behövs ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare.

Kontakta kommunens biståndshandläggare (uppsala.se)

Personal dygnet runt

Vi har personal dygnet runt och vaken nattpersonal så att barnen kan känna sig trygga och sova gott.

Kontakta oss

Telefon 018-727 81 85