Hjälpmedel Uppsala län

Hur du får hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du behöva ett hjälpmedel. Det kan till exempel vara hjälpmedel för att du ska kunna klä dig eller fungera i hemmet och närmiljön.

Ansvarsfördelning Hjälpmedel Uppsala län och kommun

Hjälpmedel Uppsala län ansvarar för avancerade hjälpmedel (HUL-hjälpmedel) och kommunen ansvarar för enklare hjälpmedel (K-hjälpmedel). Exempel på hjälpmedel är: rollator, rullstol, förhöjning till toalettstol, bad och duschstol och minnesstöd. Kommunen ansvarar också för bostadsanpassningar, som till exempel dörröppnare.

Läs om kommunens hjälpmedel och bostadsanpassning på din kommuns webbplats.

Kontakta en förskrivare

För att få ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare, det vill säga någon som utreder behovet av och skriver ut hjälpmedel. Det kan till exempel vara en arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut.

Kontakta din kommun för att få hjälp med att komma i kontakt med en förskrivare.

Kontaktuppgifter till kommunerna i Uppsala län

Utredning av dina behov

Förskrivaren gör alltid en individuell bedömning av vilket stöd du behöver i vardagen. I bedömningen är det tre saker som är avgörande:

  • Hur stora svårigheter du har i vardagen.
  • Vilken nytta hjälpmedlet kan göra för att minska dina svårigheter i vardagen.
  • Vad hjälpmedlet kostar i förhållande till den nytta du kan ha av hjälpmedlet.

Prova ut ett hjälpmedel

Om förskrivaren bedömer att du är i behov av hjälpmedel får du tillsammans med förskrivaren prova ut ett hjälpmedel. Om du är i behov av ett rörelsehjälpmedel behöver du prova det i ditt hem eller i den miljö där du ska använda det. Ibland kan du få låna hjälpmedlet för att själv ta med hem och prova innan ni beslutar att det är rätt hjälpmedel. 

Vissa hjälpmedel behöver anpassas individuellt och din förskrivare ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Förskrivaren lär dig också hur du använder hjälpmedlet. 

Välja ett hjälpmedel

Du är själv delaktig i valet av hjälpmedel men det är förskrivaren som ansvarar för det. Förskrivaren ger förslag på vilka hjälpmedel som är mest lämpliga och tillsammans kommer ni fram till vad som passar bäst för dig.

Har du frågor om nuvarande sortiment, kontakta din förskrivare.

Vad hjälpmedlet kostar

Se din kommuns webbplats för att få information om vad de olika kommunerna tar ut för avgift för hjälpmedlet.

Köpa ett hjälpmedel själv

Om du vill köpa hjälpmedel själv utan att ha kontakt med vården kan du vända dig direkt till en butik eller leverantör. Ibland kan också förskrivaren rekommendera att du själv köper hjälpmedlet, det kan bero på att förskrivaren inte bedömer att du har ett tillräckligt stort behov av hjälpmedlet för att kunna få det utskrivet.

Du ansvarar själv för egenköpta hjälpmedel. Hjälpmedel Uppsala län utför inte reparationer eller service på egenköpta hjälpmedel.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Hur du får hjälpmedel