En tant sitter på en rullator Foto: Vård & omsorg

Växelvård

Växelvård är en form av korttidsvård, utformad för dig som bor hemma och av olika anledningar behöver perioder av förändring i vardagen. Här får du möjlighet till trevlig samvaro och aktiviteter. Samtidigt får närstående som stöttar dig möjlighet till vila och egen tid.

Växelvård innebär att du bor i ditt eget hem men att du regelbundet under kortare perioder vistas hos oss. Hur ofta du kommer och hur långa perioderna är beror på beslutet från kommunens biståndshandläggare.

Vi erbjuder växelvård på:

Tillgång till sjukvård under dagtid

Under dagtid finns tillgång till sjuksköterska och under vissa dagar i veckan finns även arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut hos oss. Vid behov av sjuksköterska under kväll och natt anlitar vi Joursjukvården. Din ordinarie husläkare har ansvaret för din grundläggande sjukvård, förskrivningar av medicin och behandlingar. Inför din vistelse hos oss tar du med egna mediciner, hjälpmedel och andra personliga tillhörigheter du behöver.

Alla måltider ingår och även specialkost

Frukost, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsmål ingår när du vistas hos oss. Behöver du specialkost, till exempel på grund av allergi, ordnar vi självklart även det.

Tillsammans klarar vi vardagen

Inom växelvården utgår vi utifrån ett rehabiliterande arbetssätt. Det innebär att vi uppmuntrar dig att göra sådant du klarar själv. Vardagssysslor och aktiviteter du inte klarar helt på egen hand tränar och genomför vi tillsammans utifrån dina egna förutsättningar.

Trivsel och aktiviteter

Vi erbjuder både gemensamma och individuella aktiviteter, beroende på dina intressen och behov. Du kan lyssna på musik, låna böcker och delta i gymnastik, promenader, fikastunder och andra tillfällen till trevlig samvaro.

Kontaktman som stöd

Du får alltid en egen kontaktman som stöd för dig under din tid inom vår korttidsvård.

Lämna gärna synpunkter

Vänd dig gärna till personalen om du har frågor eller synpunkter. Vi vill ha en öppen dialog med dig och dina närstående för att kunna göra din vistelse hos oss så trivsam som möjligt. Vi arbetar alla utifrån ett genuint intresse för människor.

Ansökan om plats

Ansökan om växelvård (korttidsvård) gör du till kommunens biståndshandläggare.

Kontakta kommunens biståndshandläggare.

För dig i behov av avancerad vård i hemmet

Region Uppsalas avdelning för specialiserad hemsjukvård (ASH) kan ge stöd till dig som är i behov av avancerad vård i hemmet och bor i Uppsala kommun eller Knivsta kommun.

Läs mer om avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH) på akademiska.se.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Växelvård