Daglig verksamhet

OrdBild

Göra bildstöd

ordbild.jpgDet här arbetar vi med

  • Tillverka olika bildstöd efter beställning från kunder
  • Öva inför och ta emot olika studiebesök
  • Göra enkla städ och köksuppgifter
  • Lunchpromenad och enkel pausgympa

På OrdBild arbetar vi med att tillverka de bildstöd som våra kunder beställer. Bildstöd är ett hjälpmedel för tänkandet. Det kan till exempel vara enkla scheman och almanackor, skyltar till scheman, bildinstruktioner, handlalistor och bilder för att lättare kunna välja.

När vi tillverkar bildstöd använder vi oss av dator, där vi tar fram bilder med hjälp av enkla instruktioner. Vi plastar in och skär ut bilderna, ibland spiralbinder vi. Några av oss jobbar mest med att tillverka enkla veckoscheman.  En annan viktig del av vårt arbete är att sprida kunskap om kognitivt stöd/bildstöd. Det gör vi genom att ta emot studiebesök och den utbildning vi erbjuder. Att öva inför studiebesök ingår som en uppgift varje vecka.  Vi har även ett arbetsplats-möte en gång i veckan där vi planerar hur vi ska lägga upp våra dagar. Vi börjar och slutar på olika tider men har gemensam lunch samt fikarast på morgonen och eftermiddagen.

Vi har två arbetshandledare på plats hela dagarna som finns som stöd när vi behöver det.

Arbetstider

Måndag till fredag 7.30-16.00. Du väljer själv de tider och dagar som passar dig. Vi äter lunch kl.12.00-12.45  i  vårt kök/lunchrum. Därefter lunchpromenad.

Vi har rymliga lokaler med flera arbetsrum och ett konferensrum. I konferensrummet har vi en utställning med bildstöd. Vi delar lokaler med Dv Snabelposten. Vi äter och fikar i vårt gemensamma lunchrum.

Adress: OrdBild, Knivstagatan 10 B

Telefon: 018–727 71 43

Webbplats: ordbild.uppsala.se

Så får du jobb inom daglig verksamhet

Uppdaterad: