Så går det till

På den här sidan beskriver vi hur processen ser ut för dig som tar hjälp av IPS Arbetscoacher.

Vi har ett första möte

När vi fått din intresseanmälan får du en bekräftelse via telefon eller e-post. Därefter bokar vi in ett informationsmöte med dig. Vi arbetar mycket med helheten och att samverka med ditt nätverk är viktigt för att lyckas. Om du väljer att gå vidare efter informationsmötet påbörjas arbetssökandet tillsammans med din arbetscoach.

Du planerar med din arbetscoach

I början träffar du din arbetscoach cirka en gång i veckan och gör en planering utifrån dina intressen och önskemål. Coachen stöttar dig sedan i ditt sökande efter arbete. När du är ute på en arbetsplats ger vi stöd till både dig och arbetsgivaren.

Du börjar arbeta

Coachen kan vara med vid introduktionen och delta i uppföljningsmöten i syfte att allt ska fungera på arbetsplatsen. 

 

Uppdaterad: