Så går det till

På den här sidan beskriver vi hur processen ser ut för dig som tar hjälp av IPS Arbetscoacher.

Vi har ett första möte

Kort efter att du skickat in intresseanmälan blir du att bli kallad till ett enskilt informationsmöte med en arbetscoach. Efter informationsmötet får du ta ställning till om du vill ställa dig i vår kö. Du kommer sedan att bli kontaktad när det finns en ledig plats hos en av våra arbetscoacher.

Du planerar med din arbetscoach

I början träffar du din arbetscoach cirka en gång i veckan och gör en planering utifrån dina intressen och önskemål. Arbetscoachen stöttar dig sedan i ditt sökande efter arbete. När du är ute på en arbetsplats kan vi ge stöd till både dig och arbetsgivaren.

Du börjar arbeta

Arbetscoachen kan vara med vid introduktionen och delta i uppföljningsmöten med syftet att allt ska fungera på arbetsplatsen. 

 

Uppdaterad: