Brogården 0-12 år

Verksamheten Brogården, för familjer med barn, och ensamplacerade barn, i åldrarna 0–12 år.

Hemmet har två enheter:

  • Brogårdens akut- och utredningshem (HVB)
  • Öppenvård

Vi strävar efter att vara flexibla och tillgängliga för att möta socialtjänstens varierande behov. Alla våra tjänster ska vara kvalificerade, lättillgängliga och anpassade efter det enskilda barnets/familjens behov. Ett nära samarbete mellan Brogården och socialtjänst är en viktig förutsättning för arbetet.

Varierat tjänsteutbud 

För att anpassa insatserna så att det motsvarar barnets/familjens omsorgsbehov har Brogården ett varierat tjänsteutbud

  • Placering av familjer/barn på institutionen. Vi tar emot dygnet och året runt.
  • Utredningar i öppenvård.
  • Andra öppenvårdsinsatser.

Det finns många olika anledningar till att föräldrar och barn placeras på Brogårdens akut- och utredningshem eller att utredningen sker i öppenvård. Gemensamt för de flesta familjer och barn är vanligtvis att de befinner sig i en svår social situation och ofta i en akut kris.

I de flesta fall finns det stark oro för hur barnen har det i sin hemmiljö. Det kan handla om brister i föräldrarnas omsorgsförmåga eller skyddsaspekter kring barnen/barnet.

Unikt för Brogården

  • Hög personaltäthet på akut- och utredningshemmet.
  • Psykolog ingår i alla team.
  • Utredningar i öppenvård.
  • Utredningsmetodik anpassat till föräldrar med kognitiva funktionshinder.
  • Kunskap och metodik vad gäller våld i nära relationer och barns utsatthet.

Lämna synpunkter på socialt stöd till barn, ungdomar och vuxna

Lämna synpunkter på socialt stöd till barn, ungdomar och vuxna på uppsala.se

Kontakta oss

Adress

Brogården 69
Jälla
755 94 Uppsala

Verksamhetschef

Linda Kinell
E-post: linda.kinell@uppsala.se
Telefon: 018-727 71 23

Uppdaterad: