Brogården 0-12 år

Verksamheten Brogården, för familjer med barn, och ensamplacerade barn, i åldrarna 0–12 år.

Hemmet har två enheter:

  • Brogårdens akut- och utredningshem (HVB)
  • Öppenvård

Vi strävar efter att vara flexibla och tillgängliga för att möta socialtjänstens varierande behov. Alla våra tjänster ska vara kvalificerade, lättillgängliga och anpassade efter det enskilda barnets/familjens behov. Ett nära samarbete mellan Brogården och socialtjänst är en viktig förutsättning för arbetet.

Varierat tjänsteutbud 

För att anpassa insatserna så att det motsvarar barnets/familjens omsorgsbehov har Brogården ett varierat tjänsteutbud

  • Placering av familjer/barn på institutionen. Vi tar emot dygnet och året runt.
  • Utredningar i öppenvård.
  • Andra öppenvårdsinsatser.

Det finns många olika anledningar till att föräldrar och barn placeras på Brogårdens akut- och utredningshem eller att utredningen sker i öppenvård. Gemensamt för de flesta familjer och barn är vanligtvis att de befinner sig i en svår social situation och ofta i en akut kris.

I de flesta fall finns det stark oro för hur barnen har det i sin hemmiljö. Det kan handla om brister i föräldrarnas omsorgsförmåga eller skyddsaspekter kring barnen/barnet.

Unikt för Brogården

  • Hög personaltäthet på akut- och utredningshemmet.
  • Psykolog ingår i alla team.
  • Utredningar i öppenvård.
  • Utredningsmetodik anpassat till föräldrar med kognitiva funktionshinder.
  • Kunskap och metodik vad gäller våld i nära relationer och barns utsatthet.

Verksamhetsbeskrivning

Ladda hem en fullständig verksamhetsbeskrivning för Brogården. (PDF, 290 KB) 

Kontakta oss

Brogården 69
Jälla
755 94 Uppsala

Verksamhetschef
Inger Selling
5 januari 2017