Stödboende, socialpsykiatri

Stödboende (särskilt boende LSS) är en form av stöd för dig som är vuxen och som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Individuellt stöd

Stödets innehåll och omfattning utgår från dina individuella behov. Syftet är att utveckla dina färdigheter med målet att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Stödinsatser

Här är några exempel på olika stödinsatser vi ger:

  • Skapa energibesparande rutiner
  • Planera och underlätta i vardagen med hjälp av t.ex. scheman och checklistor
  • Stöd i kontakter med myndigheter
  • Stöd i att hitta sysselsättning
  • Stöd i att komma igång med fritidsaktiviteter
  • Motiverande samtal
  • Stöd i att finna lämpliga hjälpmedel
  • Samordna olika vård- och myndighetskontakter
  • Övningar i Mindfulness

Stödboenden i Nyby och Salabacke

Vi har två stödboenden: Team Nyby i Nyby och Källsprånget i Salabacke.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Stödboende, socialpsykiatri