Arbetsgivare

Svenskt Näringsliv förespråkar CSR – Corporate Social Responsibility – vilket innebär att företag tar ett socialt ansvar. Detta kan du dra nytta av i din marknadsföring. Du är också med och bidrar till människors återhämtning och rehabilitering.

Vårt stöd

  • Vi ger coachstöd till den anställde på arbetsplatsen och till dig som arbetsgivare så länge behovet finns.
  • Vi kan delta aktivt i introduktionen av den anställde och följer upp arbetet regelbundet.
  • Vi gör en gemensam planering tillsammans med dig och den anställde.
  • Vi samordnar eventuella kontakter med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att initiera anställningsstöd och försäkringsskydd.

Hör av dig!

Har du några funderingar? Ring eller e-posta oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att samarbeta med dig.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Uppdaterad: