Arbetsgivare

Få en motiverad arbetstagare som medverkar till en ökad mångfald på din arbetsplats. Bidra samtidigt till en persons rehabilitering och till minskade fördomar om psykisk ohälsa. Anställ en av deltagarna inom IPS.

Vill du göra skillnad?

Har du arbetsuppgifter som behöver bli gjorda och vill du få stöd att introducera en ny medarbetare som klarar att utföra jobbet? Vi kan erbjuda dig en bra matchning utifrån ditt företags specifika behov. Vi matchar våra deltagares kompetens, färdigheter och intressen med företagets krav och önskemål. Genom att du som arbetsgivare öppnar dörren för våra deltagare bidrar du till minskade fördomar om psykisk ohälsa.

Din vinst

Du får en motiverad arbetstagare som är mån om att göra ett bra arbete och medverkar till en ökad mångfald på arbetsplatsen. Svenskt Näringsliv förespråkar CSR – Corporate Social Responsibility – vilket innebär att företag tar ett socialt ansvar. Detta kan du dra nytta av i din marknadsföring. Du är också med och bidrar till människors återhämtning och rehabilitering.

Vårt stöd

  • Vi ger coachstöd till den anställde på arbetsplatsen och till dig som arbetsgivare så länge behovet finns.
  • Vi kan delta aktivt i introduktionen av den anställde och följer upp arbetet regelbundet.
  • Vi gör en gemensam planering tillsammans med dig och den anställde.
  • Vi samordnar kontakter med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att initiera anställningsstöd och försäkringsskydd.

Hör av dig!

Verkar det här intressant, eller har du några funderingar? Ring eller e-posta oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att samarbeta med dig.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Uppdaterad: