Kontakt

Arbetssökande, arbetsgivare eller bara nyfiken? Välkommen att kontakta oss IPS Arbetscoacher!

Adress

IPS-arbetscoacher
Uppsala kommun
Vaksalagatan 16
753 20 Uppsala

E-post

ips-arbetscoacher@uppsala.se

Våra medarbetare

Arbetscoach
Victoria Eklund
Arbetscoach
Mikael Johansson
Arbetscoach
Ulrika Johansson
Arbetscoach
Pia-Maria Östlund
Uppdaterad: