Kontakt

Arbetssökande, arbetsgivare eller bara nyfiken? Välkommen att kontakta oss IPS Arbetscoacher!

Adress

IPS-arbetscoacher
Uppsala kommun
Vaksalagatan 16
753 20 Uppsala

E-post

ips-arbetscoacher@uppsala.se

Våra medarbetare

Medarbetarna på IPS Arbetscoacher

Det är vi som arbetar på IPS Arbetscoacher. Välkommen att kontakta oss!

 

Arbetscoach/Metodhandledare
Majlinda Schalin
Arbetscoach
Victoria Eklund
Arbetscoach
Katarina Åkerblom
Arbetscoach
Jessica Tillström
17 april 2017